Tesis i treballs d'investigació

  • Antoni Quetglas Cifre, "Societat, cultura i política a l'època dels moviments migratoris cap Amèrica i Europa. El cas de la Vall de Sóller (1830-1936)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi doctoral.
  • Rosa Rodríguez Branchat, "Franquisme i cultura a Eivissa". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi doctoral.
  • Antonio José Viñarás Domingo, "Eivissa y Formentera, 1931-1936: sociedad, economía, elecciones y poder político". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi doctoral.
  • Bartomeu Canyelles Canyelles, "Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960-1975)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2013. Tesi doctoral.