Tesis i treballs d'investigació

  • Pere Fullana Puigserver, "'El catolicisme social a Mallorca 1877-1902'.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1990. Tesina de llicenciatura.
  • Pere Fullana Puigserver, "'El catolicisme social i polític a Mallorca (1900-1912)'.". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1990. Memòria d'Investigació (3er Cicle).