Tesis i treballs d'investigació

  • Ferrer Guasp, Pere, "Verguisme i antiverguisme a Mallorca (1914-1923)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1998. Tesi doctoral.