Tesis i treballs d'investigació

  • Bartomeu Garí Salleras, "La Repressió a Mallorca en el transcurs de la guerra civil espanyola (1936-1939): memòria d'una coerció planificada". Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya, 2009. Memòria d'Investigació (3er Cicle).