Què fem

El "Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani" te per objecte l’estudi dels segles XIX i XX, especialment en allò que guardi relació amb la Història de les Illes Balears, però sense perdre de vista el marc mediterrani, europeu i mundial, i afrontant aquest període des d’un quàdruple vessant polític, social, cultural i econòmic. Aquest grup es va començar a consolidar i a organitzar activitats l’any 1986.

El grup està obert a la participació de totes les persones que ho desigin. El grup d’Estudi realitza recerques, participa i imparteix cursos , cursets i altres activitats a les entitats que ho solicitin.

Línies de recerca

El present grup de recerca centra els seus esforços, primordialment, en l’anàlisi de les dinàmiques polítiques, socials, culturals i econòmiques, prenint com a punt de referència els dos darrers segles d’Història de les Balears, però sense perdre l’atenció envers els estudis comparats amb altres territoris amb carácterístiques semblants al nostre. En concret, les línies de recerca que s’ha desenvolupat fins ara poden classificar–se en les següents tres grans categories:

 • Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Balears a l'edat contemporània i en el temps present. Didàctica de la Història
 • Història dels mitjans de comunicació, la seva realitat actual i perspectives de futur
 • Història i anàlisi dels fenòmens migratoris i del turisme.

A partir d'aquestes tres grans línies es desenvolupen les següents sublínies.

I. Història de les idees, política, social, cultural i econòmica de les Balears a l’Edat Contemporània i en el temps present. Didàctica de la Història:

  • La Història de les Idees Polítiques.
  • Els moviments socials contemporanis.
  • L’associacionisme.
  • El Sexenni Crític.
  • La Restauració.
  • La Crisi de 1898.
  • Les figures polítiques d’Antoni Maura, el general Weyler i Joan March.
  • El pas de la Dictadura de Primo de Rivera a la Segunda República.
  • La II República.
  • La Guerra Civil.
  • El franquisme.
  • La transició democràtica
  • Els impactes del turisme i els canvis socials.
  • La Història cultural

II. La Història dels mitjans de comunicació ,la seva realitat actual i perspectives de futur.

 • Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic (Càtedra Unesco), conjuntament presentat amb la Universitat de Costa Rica i la Universitat Autònoma de Barcelona.

III. Història i anàlisi dels fenòmens migratoris i del turisme.

  • L’emigració de Balears a Amèrica, Europa i Nord d’Àfrica.
  • La immigració a les Illes Balears.
  • Història del turisme

El darrer projecte de recerca presentat al programa de Proyectos de Formación Funtamental del Ministeri d'Economia i Competitivat és: "PROFESIONALES E INTELECTUALES EN LAS TRANSICIONES EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA EN LA MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL. EL CASO DE LAS ILLES BALEARS (pendent de valoració)