Escoltar

Tesis i treballs d'investigació

  • Juan Antonio Alcala? Garci?a, "Bartomeu Oliver Marti?. Mu?sico, compositor y director". Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Espanya, 2017. Treball de Fi de Grau.
  • Joan Manuel Zaldívar, "La Pragmàtica i el llenguatge mediàtic (Les col·locacions fraseològiques: caracterització teòrica i pràctica del llenguatge periodístic i del llenguatge dels polítics)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Elisabeth Ripoll Gil, "La organización política socialista entre la emigración española en la República Federal de Alemania (1960-1982) Codirector: De. Carlos Sanz Díaz (UCM)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Senén de la Mata, "Historia de ASIMA (1964-2014)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Gabriel Mayol Arbona, "Les mobilitzacions ciutadanes a Mallorca durant l'etapa autonòmica (1983- 2013) en defensa del territori, els drets socials, la cultura i l'autogovern". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Benet Albertí Genovart, "Els moviments migratoris a la Mallorca contemporània (1877-1920)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Bartomeu Garí Salleras, "La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra Civil (1936-1939): memòria d'una eliminació planificada". UIB, Espanya, 2017. Tesi doctoral.