Formació per a empreses

  • Cursos de caràcter general i específics sobre la temàtica pròpia del grup d'investigació.
  • Cal destacar que des de 1986 es celebra anualment el seminari "Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània.