Tesis i treballs d'investigació

  • Pujals Mas, Margalida, "L´oci a Mallorca dels anys seixanta al final de la dictadura franquista". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2001. Tesi doctoral.
  • Santana Morro, Manel, "La sociabilitat a la Mallorca Contemporània. Mutualisme, sindicalisme i cooperativisme de consum (1868-1936)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2001. Tesi doctoral.
  • Pujals Mas, Margalida, "L'oci als anys seixanta". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2001. Tesi doctoral.
  • Joan Joaep Matas Pastor, "El Moviment del Cursets de Cristiandat". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2001. DEA.