Activitats i recerques del Grup d'Estudi

Participació a projectes de Recerca des de 1990

 • "Estudi del sector intel·lectual i del marc polític cultural contemporani" (PB–92–0866).Universitat de Barcelona.
 • "Intel·lectuals i cultura política en l’Europa sudmediterrània (segles XIX i XX)" (PB–96–0387).Universitat de Barcelona.
 • Projecte de Cooperació entre Departaments universitaris i d’Instituts d’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional de la UIB (1995–96), sobre els impactes de les migracions.
 • "L’emigració de les Illes Balears a Amèrica", becat per l’Institut d’Estudis Baleàrics (1992).
 • "Catàleg de les publicacions periòdiques de les Illes Balears durant la Segona República", programa del C.S.I.C.–C.E.C.E.L. 1991–93.
 • Catàleg de publicacions periòdiques de Mallorca, 1779–1975.Realitzat entre els anys 1993 i 1998.Consell Insular de Mallorca.
 • Projecte d’Investigació "L’Associacionisme a les Illes Balears i les seves Publicacions Periòdiques" (PB97–0138). En aquest projecte de recerca hi intervenen els professors Miquel Duran, María Jesús Castro i Antoni Marimon, Sebastià Serra i Busquets,així com el becari FPI Josep M. Buades.
 • BHA2002-01500 - "Instituciones culturales y sociabilidad en la Cataluña contemporánea", 2002-2004. Investigador principal: Jordi Casassas Ymbert. Programa Básico (Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento). Ministerio de Educación y Ciencia.
 • BHA2002-03177 - "Diccionario de partidos políticos, organizaciones patronales y sindicales en las Islas Baleares en el siglo XX.", 2002-2005. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Plan nacional de Investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Projecte.

Col·laboració amb altres grups de recerca

Participació a la "Xarxa Temàtica d’Història de laCultura i dels Intel.lectuals" conjuntament amb els grups :

 • Grup d’Estudi de la Història de la Cultura i dels Intel.lectuals" del departamnet d’Història Contemporànea de la Universitat de Barcelona,
 • "Història Social" de l’Institut d’Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra,
 • "Història Comunicació i Cultura" del departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
 • Grup de Recerca d’Història Social de Tarragona" del departament d’Història i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, "Elites, Revolución y Exilios (ERYE) del departament de Historia de la Comunicación Social,
 • "TELEMME (Temps, Espaces, Langages) Europe Méridionale-Méditerraneé" de la Universitat de Provence,
 • "Història Cultural d’Itàlia" de la Universitá della Tuscia,
 • "Literatura catalana, estètica i ideologia" del departament de filologia Catalana de la Universitat de Barcelona 
 • "Cultura, Esport i Lleure" de la Escola Universitària de Relacions Laborals de la Universiat Ramon Llull.

Aquesta xarxa ha estat reconeguda per la seva exel.lència investigadora per part del Departament de Recerca i Tècnologia de la Generalitat de Catalunya.

Premis i beques

 • Bartomeu Carrió va rebre un premi d’investigació sobre Història de la Premsa, concedit per l’Institut d’Estudis Catalans.
 • Pere Fullana i Antoni Marimon reberen el Premi de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana.
 • Pere Fullana, Antoni Marimon, Bartomeu Carrió i Sebastià Serra han guanyat el Premi Ciutat de Palma d’Investigació.
 • Pere Fullana, Antoni Marimon, Arnau Company i Josep Maria Buades han rebut beques de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.
 • Josep Maria Buades és becari de Formació de Professorat Universitari i Personal Investigador del Ministeri d’Educació i Cultura.
 • Pere Fullana i Ramon Morote han guanyat el Premi Extraordinari de Llicenciatura.

Participacions a Consells Editorials

 • El Dr. Miquel Duran ha format part dels Consells Editorials de les revistes Mayurqa (1986–88) i Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1988–1992) i ha estat membre del Consell Assessor del Suplement Memòria Civil.
 • El Dr. Sebastià Serra és membre del Consell Editorials de les revistes El Contemporani, Cercles d’història cultural i Mayurqa i de la col·lecció de llibres Coneixements, Realitats i Perspectives de la Fundació Emili Darder; i ha format part del Consell Assessor del Suplements Memòria Civil i Memòria Viva. Mallorca des de la mort de Franco fins avui i dels Plecs d’Història local de l’Avenç. També participa en la confecció del diccionari d’historiografia catalana Els historiadors vertebradors de la cultura catalana. Projecte per a la formació d'’n diccionari de la historiografia catalana.ës el director de la col.lecció de llibres Els Ullals de l’editorial Cort.
 • El Dr. Antoni Marimon ha estat redactor de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1988-1996) i ha format part del Consell de Redacció dels suplements Memòria Viva. Mallorca des de la mort de Franco fins avui. A més integra el Consell de Redacció de les revistes El Mirall, Cercles d’història cultural i El Contemporani i de la col·lecció de llibres Coneixements, Realitats i Perspectives de la Fundació Emili Darder. També participa en la confecció del diccionari d’historiografia catalana Els historiadors vertebradors de la cultura catalana. Projecte per a la formació d'’n diccionari de la historiografia catalana.Actualment és el director de la revista Lluc.
 • El Dr. Pere Fullana ha dirigit la Gran Enciclopèdia de Mallorca (a partir de 1992) i la revista Boletín de Historia de la Tercera Orden Franciscana (1987–1991). És membre del Consell de Direcció de les revistes XX Siglos, Fontes Rerum Balearium, El Contemporani, Afers, Cercles d’història cultural i del Diari de Balears.
 • El Dr. Josep Maria Buades participa en la confecció del diccionari d’historiografia catalana Els historiadors vertebradors de la cultura catalana. Projecte per a la formació d'un diccionari de la historiografia catalana.