Equip investigador

Investigador principal

 • Dr. Antoni Marimon Riutort (Professor titular d'universitat)

Membres

 • Dr. Sebastià Serra Busquets (Professor emèrit)
 • Dr. David Ginard Féron (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Pere Salas Vives (Professor contractat doctor interí)
 • Dra. Elisabeth Ripoll Gil (Professora ajudanta doctora)
 • Dr. Arnau Company Matas (Professor associat)
 • Dr. Joan Josep Matas Pastor (Professor associat)
 • Sr. Xavier Jiménez González (Professor associat)
 • Sra. Elena Gili Sampol (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))

Col·laboradors

 • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Giovanni C Cattini (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Martino Contu (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Francisco Sastre Albertí (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Manuel Alejandro Aguilera Povedano (Professor contractat doctor)
 • Dr. Pere Fullana Puigserver (Professor contractat doctor)
 • Dr. Jordi Pons Bosch (Professor associat)
 • Dr. Francesc Vicens Vidal (Professor associat)
 • Dr. Fco. Javier Perez de Arevalo Lopez (Tècnic especialista)
 • Dra. Catalina Amer Ballester (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Bartomeu Carrió Trujillano (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dra. Ana Laura Garcia Monserrat (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Bartomeu Gari Salleres (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Gabriel Mayol Arbona (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Nicolas Jose Moragues Gonzalez (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Rafel Puigserver Pou (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Antoni Quetglas Cifre (Doctorand)
 • Dra. Maria Angels Recio Garcia (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Valenti Valenciano López (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Antoni Vives Reus (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Benet Albertí Genovart
 • Dra. Margalida Blanquer Genovart
 • Dr. Josep Maria Buades Juan (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Antoni Cañellas Mas
 • Dr. Senen de la Mata Menéndez
 • Dra. Angeles Duran Mañes (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Dra. Maria Neus Fernández Quetglas
 • Dr. Pere Ferrer Guasp
 • Dr. Josep Maria Figueres Artigues
 • Dr. Cesar Mateu Alvaro (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Climent Picornell Bauzà (Professor emèrit propi)
 • Dra. Margalida Pujals Mas
 • Dr. Manel Santana Morro (Professor associat)
 • Sra. Lourdes Melis Gomila (Professora associada)
 • Sr. Maurici Cuesta i Labernia (Professor d'educació secundària)
 • Sra. Marina Castillo Fuentesal (UIB -> Contractada predoctoral)
 • Sra. Antònia Barceló Noguera (Titulada superior)
 • Sr. Miquel Crespí Hernández (Titulat superior)
 • Sra. Maria Antònia Fernández Pizà (Titulada superior)
 • Sra. Elisabet Maria Morales Reus (Titulada superior)
 • Sra. Paula Nigorra Vaquer (Titulada superior)
 • Sr. Juan Pedro Bover Sánchez (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sr. Bartolomé Cañellas Cañellas (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sr. Miguel Carranza Guasch (Alumne col·laborador)
 • Sr. Amadeu Corbera Jaume (Doctorand)
 • Sra. Ana Gargallo Astrom (Doctoranda)
 • Sra. Mª Brigida Gomila Juaneda (Investigadora Col·laboradora de la UIB (ICUIB))
 • Sr. Francesc Xavier Granados Coll (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sr. Cristobal Mateu Sastre (Doctorand)
 • Sr. Marti Serra Riera (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Sra. Francisca Thomas Amengual (Doctoranda)
 • Sra. Pilar Arnau Segarra
 • Sr. Adrian Baranda Martinez Abascal
 • Sra. Empar Isabel Bosch Sans
 • Sr. Llorenç Carrio Crespi (UIB -> Becari de col·laboració)
 • Sra. Beatriz Marín García
 • Sra. Antonia Ripoll Martinez (Professora associada)
 • Sr. Jordi Vidal Reynes