Tesis i treballs d'investigació

  • Nicolas J. Moragues González, "La revolución cubana a través de Arsenio García Dávila". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2011. Tesi doctoral.
  • Bartomeu Garí Salleras, "La repressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939): memòria d'una coerció planificada". Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya, 2011. DEA.