Les Publicacions del Grup d'Estudi

PUBLICACIONS COL·LECTIVES PUBLICADES EN PAPER

Seglexximmigracio  autogovern i democràciaautogovern_consell

 

 

 

 

 

 

llibre 20 anysfires_festes_mercats

 

 portada diciconarillibre 25 anys autonomia

portada llibre duranA causa d'una errada informàtica en el llibre no apareix l'article que el professor Jordi Vidal Reynés va fer arribar per a ser inclòs en el text, per la qual cosa, l'adjuntam a continuació en format PDF.

Crònica de les celebracions a Palma amb motiu del XVI centenari de l’edicte de Milà (313-1913)

 

 

 

 

 

PUBLICACIONS DIGITALS
Ambdues publicacions també es publicaren en paper

Mostra de publicacions d'Història Contemporània de les Illes Balears de 1998 fins a l'actualitat

Les publicacions dels Ajuntaments i Consells de l’època contemporània de les Illes Balears

ALTRES PUBLICACIONS COL·LECTIVES

portada galeuscaEntre la construcció nacional i la repressió identitària. Actes de la Primera Trobada Galeusca d'Historiadors i Historiadores.
PUIGSERVER POU, Rafel I SERRA BUSQUETS, Sebastià: "Una visió des de la perifèria. Els Projectes d'autogovern i de normalització lingüística i cultural a les Illes Balears". Pàg. 453-444. Museu d'Història de Catalunya. Barcelona, 2012.