Tesis i treballs d'investigació

  • Buades Juan, Josep Maria, "Intel·lectuals i producció cultural a Mallorca durant el franquisme". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2000. Tesi doctoral.
  • Ramon Morote Pons, "La Falange a Mallorca entre la II República i el primer franquisme. Espectre socio-polític Codirector: Dr. Miquel Duran Pastor". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2000. Tesi doctoral.