Tesis i treballs d'investigació

  • Marimon Riutort, Antoni, "Les repercussions de les Guerres de Cuba i Filipines a les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1993. Tesi doctoral.
  • Antoni Marimon, "Les repercussions de les guerres colonials de Cuba, Puerto Rico i les Filipines a les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 1993. Tesi doctoral.