Tesis i treballs d'investigació

  • Jordi Pons Bosch, "La Sociabilitat a la Menorca Contemporània (1868-1939):Oci, Cultura, Educació i Esport". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Tesi doctoral.
  • M. Neus Fernández Quetglas, "Història del Centre territorial de TVE a les Balears (1983-2000)". Illes Balears, Espanya, 2004. Treball d'investigació.
  • Antoni Vives Reus, "Història de la promoció turística de Mallorca: el Foment del Turisme de Mallorca (1905-1923)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2004. Treball d'investigació.
  • Catalina Moner Mora, "Emili Darder i Cànaves. Plantejaments educatius i sanitaris". Illes Balears, Espanya, 2004. Memòria d'Investigació (3er Cicle).