Projectes i contractes

  • "La llengua i la cultura catalana a les organitzacions polítiques, sindicals i patronals a les Illes Balears en el segle XX", 2004-2006. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez Época Contemporánea/siglo XX. Projecte.
  • "La utilització del català als partits polítics, organitzacions patronals i sindicals de les Illes Balears en el segle XX", 2004-2006. Investigador principal: Dr. Sebastià Serra Busquets. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. Projecte.