Informació general del grup

Àrea AEI: Estudis del Passat: Historia i Arqueologia (PHA)

Línies de recerca:

  • Història i anàlisi de la política, la societat i la cultura de les Balears a l'edat contemporània i en el temps present. Didàctica de la Història
  • Història dels mitjans de comunicació, la seva realitat actual i perspectives de futur
  • Història i anàlisi dels fenòmens migratoris i del turisme