Tesis i treballs d'investigació

  • Juan Antonio Alcala? Garci?a, "Bartomeu Oliver Marti?. Mu?sico, compositor y director". Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Espanya, 2017. Treball de Fi de Grau.
  • Joan Manuel Zaldívar, "La Pragmàtica i el llenguatge mediàtic (Les col·locacions fraseològiques: caracterització teòrica i pràctica del llenguatge periodístic i del llenguatge dels polítics)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Elisabeth Ripoll Gil, "La organización política socialista entre la emigración española en la República Federal de Alemania (1960-1982) Codirector: De. Carlos Sanz Díaz (UCM)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.
  • Senén de la Mata, "Historia de ASIMA (1964-2014)". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.