Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

 • Dr. Climent Picornell Bauzà (Professor emèrit propi)
 • Dra. Rosa Maria Calafat Vila (Professora titular d'universitat)
 • Dr. Giovanni C Cattini (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Martino Contu (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Francisco Sastre Albertí (Professor titular d'universitat)
 • Dr. Manuel Alejandro Aguilera Povedano (Professor contractat doctor)
 • Dr. Pere Fullana Puigserver (Professor contractat doctor)
 • Dr. Arnau Company Matas (Professor associat)
 • Dr. Jordi Pons Bosch (Professor associat)
 • Dr. Fco. Javier Perez de Arevalo Lopez (Tècnic especialista)
 • Dr. Antoni Vives Reus (Col·laborador honorífic)
 • Dr. Benet Albertí Genovart
 • Dra. Catalina Amer Ballester
 • Dra. Margalida Blanquer Genovart
 • Dr. Josep Maria Buades Juan
 • Dr. Antoni Cañellas Mas
 • Dr. Bartomeu Carrió Trujillano
 • Dr. Senen de la Mata Menéndez
 • Dra. Angeles Duran Mañes
 • Dra. Maria Neus Fernández Quetglas
 • Dr. Pere Ferrer Guasp
 • Dr. Josep Maria Figueres Artigues
 • Dra. Ana Laura Garcia Monserrat
 • Dr. Bartomeu Gari Salleres
 • Dr. Joan Josep Matas Pastor
 • Dr. Cesar Mateu Alvaro
 • Dr. Gabriel Mayol Arbona (Becari a càrrec d'un projecte)
 • Dr. Nicolas Jose Moragues Gonzalez
 • Dr. Rafel Puigserver Pou
 • Dra. Margalida Pujals Mas
 • Dr. Antoni Quetglas Cifre
 • Dra. Maria Angels Recio Garcia
 • Dr. Manel Santana Morro (Professor associat)
 • Dr. Valenti Valenciano López
 • Dr. Francesc Vicens Vidal
 • Sr. Miguel Carranza Guasch (Catedràtic d'universitat)
 • Sr. Maurici Cuesta i Labernia (Professor d'educació secundària)
 • Sra. Elisabet Maria Morales Reus (Titulada superior)
 • Sra. Pilar Arnau Segarra
 • Sra. Empar Isabel Bosch Sans
 • Sr. Juan Pedro Bover Sánchez
 • Sr. Bartolomé Cañellas Cañellas (Titulat superior)
 • Sr. Llorenç Carrio Crespi (UIB -> Becari de col·laboració)
 • Sr. Amadeu Corbera Jaume
 • Sra. Ana Gargallo Astrom
 • Sra. Mª Brigida Gomila Juaneda
 • Sra. Beatriz Marín García
 • Sr. Cristobal Mateu Sastre
 • Sra. Lourdes Melis Gomila (UIB -> Becària de col·laboració)
 • Sra. Antonia Ripoll Martinez (Professora associada)
 • Sr. Marti Serra Riera
 • Sr. Jordi Vidal Reynes